2012 - 2013


d o h l e d n o s t   v   m l z e

hudební zpracování básní Jana Suka


                                          2011 - 2012


u m ř e l   v   s t r o m ě

hudební zpracování básní Břetislava Ditrycha


                                           2008 - 2009


c h v í l e ,   k t e r á   p ů l í   k r a j i n u

hudební zpracování básní Jana Skácela                                            2007, 2010


t r h l i n a

hudební a vizuální zpracování básnické sbírky Miloslava Topinky.
Realizováno ve spolupráci se sdružením SERPENS

                                         2005 - 2006


b l a t n ý      s k á c e l      l i s t o p a d

hudební zpracování poezie Ivana Blatného (včetně řady básnických textů v angličtině), Jana Skácela a Františka Listopada. Výtvarně se na tomto představení podílí svými fotografiemi student FAMU Jiří Ernest.

více >


                                                      2004


D U N A J

volné hudební pásmo inspirované knihou italského spisovatele Claudia Magrise "Il Danubio", neobyčejným kulturně-historickým cestopisem Podunají. Z celé knihy autoři vybrali čtrnáct pasáží, které jsou během představeni čteny jak v italštině, tak i v jazycích, kterými se hovoří v zemích kudy Dunaj protéká. Kolem těchto textů se odvíjí předivo komponované i improvizované hudby. Pro toto představeni vytvořila výtvarnice Edita Vološčuková, která participovala i na představení "Lovci snů", sérii počítačových grafik, jejichž projekce doprovází živé vystoupení.

"... tato idea je velice nosná a inspirující, i proto, že je universálně srozumitelná. Vodní tok v 'hlavní roli', kdy propojuje jazykově rozrůzněná společenství s částečně sdílenou historií i současností je fascinující" (Miloš Čuřík)

více >                                                      2003


L o v c i   s n ů

hudební, dramatická a výtvarná performance a instalace "Lovci snů" je inspirovaná románem srbského spisovatele Milorada Paviće "Chazarský slovník". Autor vytvořil na základě dochovaných historických informací o zaniklém národě Chazarů bohatě fabulovanou magickou fikci, výjimečnou jak svou textovou strukturou, tak neobyčejnými Obrazy. Představení "Lovci snů" je hudební a výtvarnou metaforou mnohavrstevného charakteru tohoto literárního díla, a to jak z hlediska struktury, tj. metaforou nalézání, odhalování, ztrácení a metamorfózy, tak i z hlediska samotného věcného obsahu (mísení kultur, jazyků a náboženství) a velmi bohaté autorské poetiky. Především ta se stala inspirací pro pokus o přenesení této fikce do řeči zvuků, tónů, rytmů a zároveň do řeči znaků, barev a tvarů.
Tento projekt podpořili Nadace Open Society Fund, Magistrát hlavního města Prahy a Židovská obec v Praze.

více >