J i ř í   D u r m a n      V r š k á m e n

Hudba Jiřího Durmana věnovaná památce Ivana Lutterera

"Ptáci táhnou, rozrážejí prostor.
Křivky jejich letu rýhují oblohu."
                                M.Topinka

Jiří Durman: altsaxofon, basklarinet, klarinet, flétna

1 Poutník obzorem  2 Vrškámen  3 Večerní zvonění   4 Cesta úvozem
5 Předjaří  6 Krošíček  7 Ptáci táhnou  8 První hvězda 9 Javorová skála
10 Vzpomínka na déšť